7.5.18

Barbeciw'r Haf - Summer BBQ

Dydd Sadwrn 23 Mehefin o 3 o'r gloch ymlaen yn nhy Rachel a Gareth
Saturday 23 June from 3 o'clock onwards in Rachel & Gareth's house
Pleinlaan/Avenue de l'Esplanade 39, 1970 Wezembeek-Oppem

13.2.18

Cinio Dewi Sant - St David's Dinner


Cinio Gwyl Ddewi

Cynhelir ein cinio Gwyl Ddewi eleni nos Wener 2 mis Mawrth yn y bwyty Groegaidd, Kafenio, rue Stevin 134, ger yr adeilad Berlaymont, https://www.kafenio.be/.

Saint David's Dinner

Our Saint David's dinner will be held this year on Friday the 2nd of March at the Greek restaurant, Kafenio, rue Stevin 134, near the Berlaymont building, https://www.kafenio.be/.

Bwydlen – Menu

(Entrée, Plat & Dessert)
Cassolette de Scampi Sauce Au Safran
Ou
Salade au Croustillant de Feta & Miel
**********
Dos de Cabillaud Royal Rôti, Lentilles de
Santorin & Sauce au Vin Blanc d’Assyrtiko
Ou
Gigotin d’Agneau Basse Température à
l’Infusion de Romarin, Epinards Frais & Purée à
l’Huile d’Olive
**********
Assortiment de nos Pâtisseries Grecques
Menu Végatarien :
« Sapanakopita », Croustillant aux Epinards
**********
« Youvetsi Végetarien », Pâtes Grecques aux Légumes Méditerranéens
**********
Assortiments de nos desserts

Pris-Price 40€
(heb diodydd-without drinks)

Gadewch i mi wybod os ydych chi'n medru dod ac rhowch eich dewis am y bwyd hefyd.
Let me know if you would like to come and give me your choice of food too.

Hwyl,
Rhodri - thomaasrhodri@yahoo.co.uk

2.2.18

RYGBI - 6 GWLAD, RUGBY - 6 NATIONS

RYGBI – Bydd y 6 Gwlad yn cychwyn dydd Sadwrn gyda'r gêm yng Nghaerdydd yn erbyn yr Alban felly dewch i'r Wild Geese i'w wylio gyda ni am 15.15. RUGBY – the 6 Nations kicks off on Saturday with the game in Cardiff against Scotland so come to the Wild Geese to watch it with us at 15.15.

25.5.11

Cyngerdd Robin Huw Bowen Concert


Mae'r Gymdeithas Gymreig Brwsel yn cyflwyno -

CYNGERDD ROBIN HUW BOWEN
YN CANU'R DELYN DEIRES


NOS FERCHER 22 MIS MEHEFIN

TY CYMRU, Cylchfan Schuman 11 - 6ed llawr, Brwsel
www.wales.com/brussels

Gwelwch yr atodiad am fanylion am Robin a'i gerddoriaeth.

Mynediad 10€ i dalu wrth y drws - mae cofrestru o flaen llaw yn hanfodol.
Anfonwch ebost at thomasrhodri@yahoo.co.uk neu ffoniwch 0486 076353.

Mae'r drysau yn agor am 18h30, mae'r cyngerdd yn dechrau am 19h00.

The Welsh Society of Brussels presents -

ROBIN HUW BOWEN IN CONCERT
PLAYING THE TRIPLE HARP


WEDNESDAY 22nd JUNE

WALES HOUSE, Rond Point Schuman 11 - 6th floor, Brussels
www.wales.com/brussels

See the attachment for details about Robin and his music.

Entry is 10€ payable at the door - registration in advance is essential.
Send an email to thomasrhodri@yahoo.co.uk or phone 0486 076353.

Doors open at 18h30, concert starts at 19h00.

19.1.11

CINIO GWYL DDEWI - ST DAVID'S DINNER

CINIO GWYL DDEWI

ST DAVID'S DAY DINNER

Cynhelir cinio Gwyl Ddewi eleni
nos Wener 4dd mis Mawrth am 8 o'r gloch
yn l'Atelier Européen
Rue Franklin 28 (ger Schuman)

This year's St David's Day Dinner will be held
on Friday the 4th of March at 8 o'clock
in l'Atelier Européen
Rue Franklin 28 (near Schuman)

Bwydlen (cig) - Menu (meat)

Le carpaccio de boeuf aux copeaux de vieux parmesan
Le carré d'agneau rôti au sirop de Liège, gratin dauphinois
Le carpaccio d'ananas et kiwi, glace à la vanille de bourbon
Le café et ses spéculoos
Bwydlen (llysieuyol) - Menu (vegetarian)
Le tartare de betterave rouge au basilic et vinaigre de xérès, mozzarella marinée aux herbes de Provence
Poêlé de burgers d’épinard et tagliatelle à la sauce provençale
Le carpaccio d'ananas et kiwi, glace à la vanille de bourbon
Le café et ses spéculoos
Diodydd - Drinks
L'apéritif maison (vin blanc à la crème de pêche de vignes), la 1/2 bouteille de vin (Sauvignon blanc 2005 Skalli Family et La Fleur de Lynch Bordeaux rouge), 1/4 l d'eau minérale et le café.
Pris - Price 45€
Os hoffech chi ddod gadewch i mi wybod o flaen llaw ac dangoswch eich dewis bwyd. Taliad ar y noson mewn arian parod.
If you would like to come please let me know in advance and indicate your choice of food. Cash payment on the evening.


Rhodri THOMAS
0486 076353
thomasrhodri@yahoo.co.uk

10.5.10

Under Milk Wood by Dylan Thomas


Cymdeithas Gymreig Brwsel
The Brussels Welsh Society

in association with the
Irish Theatre Group
Present
Under Milk Wood
by
Dylan Thomas
Directed by Paul Gray
June 2, 3, 4 and 5
8:00 p.m. at the
Studio Theatre 73 rue Waelhem,
Schaerbeek B-1030

Tickets €12 (€10 for Welsh Society or ITG Members and for groups of 10 or more on 2 & 3 June).
Book online at milkwood.brussels@gmail.com
By phone 02 375 1432 or (9am-6pm) 02 771 6706
Prepaid tickets will be held at the box office.
The Studio Theatre has limited accommodation and we reserve the right to sell any non-prepaid seats 15 minutes before the performance.

25.9.09
NOSON CYSYLLTIADAU CELTAIDD
CELTIC CONNECTIONS EVENING
Nos Fercher 7fed Hydref
Wednesday 7th October
20.00
La Tentation, 28, Rue de Laeken, Bruxelles
(click poster to enlarge)