24.10.07

Sgwrs Gymraeg Nos Fercher 21ain Tachwedd

Sgwrs Gymraeg Nos Fercher 21ain Tachwedd

Bydd grwp o bobl sydd eisiau siarad Cymraeg yn cwrdd nos Fercher 21ain Tachwedd, o 6.30PM ymlaen, yn y dafarn/ty bwyta WEINSTUBE MAXBURG, Rue Stévin 108 Stevinstraat, 1000 Brwsel. Dim gwers Gymraeg yw hon dim ond cyfle i siarad Cymraeg i bobl sy ddim yn cael y cyfle yn ddigon aml ym Mrwsel. Am fwy o fanylion: cymdeithasgymreigbrwsel@gmail.com

Mae croeso i un rhywun i ddod i sgwrsio yn Gymraeg. Rydyn ni'n cynnal y 'Sgwrs Cymraeg' yma pob mis. Dydyn nhw ddim yn cymryd lle cyfarfodydd arferol y Gymdeithas sy'n parhau i gael eu cynnal
dechrau'r mis yn yr Old Hack.

Ffon symudol: Rhodri Thomas - 0486-076 353, Dafydd ab Iago (0484-924 013). E-bost: dafyddabiago@gmail.com

Nos Fercher 21ain Tachwedd 2007: WEINSTUBE MAXBURG, Rue Stévin 108 Stevinstraat, 1000 Brwsel
Nos Fercher 19eg Rhagfyr 2007
Nos Fercher 23ain Ionawr 2008
Nos Fercher 27ain Chwefror 2008
Nos Fercher 26ain Mawrth 2008
Nos Fercher 30ain Ebrill 2008
Nos Fercher 28ain Mai 2008
Nos Fercher 25ain Mehefin 2008

No comments: