31.10.08

Edge of Love

Angerdd a phathos y bardd bydenwog o Gymru, Dylan Thomas, drwy hanes bywydau dwy ferch anghyffredin. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru, ar y cyd â’i sefydliadau partner, yn eich gwahoddi dangosiad cyntaf yng Ngwlad Belg o’r ffilm gan John Maybury: "The Edge of Love". 25 Tachwedd 2008 19.30. Yn sinema’r UCG de Brouckère, Plas de Brouckère 38, 1000 Brwsel. Ateber erbyn 15 Tachwedd i: euofficebrussels@wales.gsi.gov.uk

The Welsh Assembly Government in association with its partner organisations invite you to the Belgian première of a John Maybury film "The Edge of Love" on 25 November 2008 at 19.30 at the UCG de Brouckère, Place de Brouckère 38, 1000 Brussels. Please RSVP by 15 November to: euofficebrussels@wales.gsi.gov.uk

No comments: