25.5.11

Cyngerdd Robin Huw Bowen Concert


Mae'r Gymdeithas Gymreig Brwsel yn cyflwyno -

CYNGERDD ROBIN HUW BOWEN
YN CANU'R DELYN DEIRES


NOS FERCHER 22 MIS MEHEFIN

TY CYMRU, Cylchfan Schuman 11 - 6ed llawr, Brwsel
www.wales.com/brussels

Gwelwch yr atodiad am fanylion am Robin a'i gerddoriaeth.

Mynediad 10€ i dalu wrth y drws - mae cofrestru o flaen llaw yn hanfodol.
Anfonwch ebost at thomasrhodri@yahoo.co.uk neu ffoniwch 0486 076353.

Mae'r drysau yn agor am 18h30, mae'r cyngerdd yn dechrau am 19h00.

The Welsh Society of Brussels presents -

ROBIN HUW BOWEN IN CONCERT
PLAYING THE TRIPLE HARP


WEDNESDAY 22nd JUNE

WALES HOUSE, Rond Point Schuman 11 - 6th floor, Brussels
www.wales.com/brussels

See the attachment for details about Robin and his music.

Entry is 10€ payable at the door - registration in advance is essential.
Send an email to thomasrhodri@yahoo.co.uk or phone 0486 076353.

Doors open at 18h30, concert starts at 19h00.

No comments: