28.11.07

Parti Nadolig/Xmas Party

Pryd? When? 8fed Rhagfyr am 7.30pm / 8th of December at 7.30pm
Ble? Where? Ty Gareth,Gareth's house, Ixelles - Elsene, B-1050.

Fel rydyn ni wedi gwneud yn y gorffenol cynhelir y parti Nadolig yn nhy un o'n aelodau, Gareth eleni. Fel wnaethon ni llynedd rydyn ni'n gofyn i bawb sy'n dod i'r parti i ddod â rhywbeth gyda nhw, bwyd neu diod. Os ydych chi'n bwriadu dod rhowch wybod i mi a dwedwch beth rydych chi'n meddwl cyfrannu. Gobeithio gwelwn ni chi yno.

As we have done in the past we will hold the Christmas party in the home of one of our members, Gareth Lawrence this year. As we did last year we are asking everybody who comes to the party to bring something with them, food or drink. If you intend to come please let me know and say what you are thinking of bringing. We hope to see you there.

Rhodri

No comments: