16.4.08

Hedfan yn ol i Gymru yn rhad ac am ddim!

E-bost: Y’ch chi’n berson cwis? Oes gennych awydd teithio? Hoffech chi drip tramor lle profwch wyliau bythgofiadwy? Os felly, mae cwis teithio newydd S4C yn berffaith ar eich cyfer. Am gyfle i gystadlu am wobrau ariannol a'r posibilrwydd o wyliau arbennig tramor cysylltwch a…

Neges i Gymry oddi cartre’: Gwlad y gan a bellach gwlad y cwis… Bydd cyfres newydd S4C yn rhoi cyfle i chi’r Cymry tramor gystadlu am wobrau ariannol a’r posibilrwydd o gael eich hedfan yn ol i Gymru am wyliau arbennig. Rhaid bod dros 18oed. Am fanylion pellach gyrrwch ebost neu ffoniwch unrhyw adeg. caryl@boomerang.co.uk 029 20 550 550 / 07816 786710

No comments: