23.4.08

S4C yn ffilmio ym Mrwsel/ S4C filming in Brussels

Bore da o Gymru braf heddiw! Rwyf wrthi yn paratoi cyfnod ffilmio rhalgen arbennig o '04Wal' ar gyfer y nawfed cyfres. 'Rydym yn gobeithio ffilmio rhaglen arbennig yn Ewrop mis Mehefin eleni i ffilmio eitemau mewn apartments neu tai Cymry sydd bellach yn byw yno llawn amser, neu sydd hefo apartment neu ty unrhywle yn Ewrop ac yn gwario eu gwyliau yno. A fyddech gennych chi ddiddordeb cymeryd rhan? A hefyd, ydach chi'n adnabod rhywun arall a fydde diddordeb cymeryd rhan.

Meinir Mai Richards, Cynhyrchydd|Producer, Fflic, meinir-mai@fflic.com, Ffon/Phone:+44 (0) 29 2040 9000

No comments: